Предстоящи събитияПринтирай

В Сапарева баня ще се проведе информационна среща във връзка с възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони през 2017 г.

     Информационно-разяснителна среща на тема: "Възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони през 2017 г." ще се проведе в Сапарева баня на 27-ми април /четвъртък/. Информационната среща ще се състои от 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Сапарева баня. Събитието се организира от Областен информационен център - Кюстендил и е отворено за земеделски производители и други заинтересовани лица.

 

     По време на разяснителната среща ще бъде представена информация за мерки от ПРСР, които предстоят да бъдат отворени за кандидатстване до края на 2017 г. Акцентът ще бъде върху подмярка 6.1. "Създаване на стопанства на млади фермери" и подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства".

 

     Участие в срещата ще вземе и представител на Национална служба съвети в земеделието (НССЗ), който ще разясни в детайли изискванията за кандидатстване по подмерките.